Μάντισσα

Θα ήμαστε ευγνώμονες αν αφιερώνατε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι μέρος της έρευνας για μια διδακτορική διατριβή. Θα σας πάρει μόνο μερικά λεπτά από τον χρόνο σας. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες, εθελοντικές και θα παραμείνουν εμπιστευτικές. We would appreciate your taking the time to complete the following survey, which is […]

Haunted Houses: The house as a metaphor for the mind in Hannibal

Originally posted on Nothing Here is Vegetarian:
In Hannibal, houses reflect their residents’ identities and are imprinted with their presence. More than that, spaces are transformed into something more than a sum of dimensions in physical reality. They become visual metaphors for their residents’ minds. The house as the mind Will’s house in Wolf Trap…

Peace in the Pieces Disassembled: Deconstructing Hannibal, Part V

 V. Someday, perhaps a teacup may come together There is a passage in the novel Hannibal where Hannibal watches A brief history of time and listens to Stephen Hawking talking about the thermodynamic/cosmological arrow of time and entropy: “You may see a cup of tea fall off of a table and break into pieces on […]