Ο φεμινισμός του Masters of Sex

    Έγραψα χτες στο facebook αυτό το κειμενάκι για το Masters of Sex, και είπα να το ανεβάσω κι εδώ: Ξεκίνησε νωρίτερα μια συζήτηση στο twitter για “καλές σειρές με decent gender politics” και παρατήρησα ότι αναφέρθηκε πολλές φορές το Masters of Sex. Επειδή στο twitter μου είναι λίγο δύσκολο να αναλύσω γιατί δεν […]

Peace in the Pieces Disassembled: Deconstructing Hannibal, Part V

 V. Someday, perhaps a teacup may come together There is a passage in the novel Hannibal where Hannibal watches A brief history of time and listens to Stephen Hawking talking about the thermodynamic/cosmological arrow of time and entropy: “You may see a cup of tea fall off of a table and break into pieces on […]

Peace in the Pieces Disassembled: Deconstructing Hannibal, part IV

IV. The Sessions i. A Dull Ache “Being alone comes with a dull ache, doesn’t it?” , asks Franklyn in one of his sessions with Dr. Lecter. Hannibal replies with a simple “It can”. He will later comment further on the subject, when he tries to persuade Will that he is a killer. “At a time […]

Peace in the Pieces Disassembled: Deconstructing Hannibal, part III

III. Folie à deux In the first part of this deconstruction (I. When Hannibal Fed Will’s dogs) I promised to write a few things on Hannibal’s true motives. For this part of the analysis it is crucial that we all concur that Hannibal is a very intelligent, multilayered, complex character.  Hannibal’s motives must never be too […]

Peace in the Pieces Disassembled: Deconstructing Hannibal, part II

II. What Would Freud Say? For anyone who’s ever read Sigmund Freud, it is obvious that the two protagonists are manifestations of the two opposing elements in his structural model of the human psyche/mind: id and superego. But, let’s start with the basics, for all those who haven’t read Freud;  presuming that you have read […]

Peace in the Pieces Disassembled : Deconstructing Hannibal, part I

Now that I have watched Relevés and I have most of the pieces -or at least the corners- of this amazing puzzle, this totem pole of beauty and horror and awesome that Bryan Fuller created, I can finally start writing about it. The current post is the first part in a series of posts that I […]

Emily Carroll’s “Infinite Canvas” Artwork

I was first introduced to Emily Carroll‘s artwork in 2010 by Neil Gaiman, who tweeted enthusiastically about her His face All Red horror webcomic. Since then, I’ve been  following her illustrations, comics and fanart in her website, blog, flickr, tumblr, facebook, and twitter accounts. Emily Carroll was born in June 1983. She drew her first […]